Híreink

Intézkedések a 3-as metró üzembiztonságának javítására – Tarlós István főpolgármester és Vitézy Dávid BKK-vezérigazgató sajtótájékoztatója

Az észak-déli metró szerelvénye a Határ út állomáson (kis kép)

A BKK által előkészített program kormányzati támogatása esetén uniós forrásokból újulhat meg 2014-től a 3-as metró, addig fokozott karbantartások, síncserék és a Nemzeti Közlekedési Hatóság bevonásával műszaki felülvizsgálat történik.  A főpolgármester és a BKK vezérigazgatója sajtótájékoztatójukon ismét hangsúlyozták: a metróvonal üzemeltetése biztonságos, bár amiatt, hogy a felújítást 2003 és 2010 között egyáltalán nem készítették elő, megnőttek az üzemeltetési kockázatok és költségek.

A 3-as metró első szakaszait 1976-1981 között, míg újabb építésű végszakaszait 1984-1990 között helyezték forgalomba. A metróvonal mára igen leromlott állapotban van, ez részben az infrastruktúra korából, részben számos építéskori hiányosságból ered. A metró használata biztonságos, a vonal nincs életveszélyes állapotban, de a felújításának mihamarabbi megkezdése és addig átmeneti intézkedések megtétele halaszthatatlan.

A Főváros egyik legnehezebben kezelhető öröksége a BKV, és ezen belül a 3-as metróvonal mai műszaki állapota, az elmaradt beruházások óriási nagyságrendje. Egy átfogó rekonstrukció előkészítése és teljes megvalósítása optimálisan is 6-7 év, így az előkészítési folyamatot legkésőbb 2003-2006 körül meg kellett volna kezdeni. Itt kell megjegyezni, hogy akkoriban döntött a Főváros a 4-es metró építéséről, ami lényegében minden fejlesztési forrást felhasznált, mind a főváros és az állam részéről, mind az uniós források tekintetében.

Csak összehasonlításképp: a 4-es metró első ütemének teljes beruházási forrásából (370 mrd Ft) a 3-as metró teljes felújítása és járműcseréje, a 39 éves szerelvények helyett új Kisföldalatti-szerelvények, új HÉV-kocsik, a villamospályák teljes körű rekonstrukciója és új vonalak építése, sőt, még 1000 darab busz cseréje is kitelt volna. A sajtótájékoztatón Tarlós István hangsúlyozta: akkoriban sokan felhívták erre a várost vezetők figyelmét, de aki csak szakmai kételyeket is fogalmazott meg, rögtön metróellenes volt és egyből Budapest ellenségének volt kikiáltva, míg ma, látva a 4-es metró elszívóhatását a tömegközlekedés más beruházásaitól, bizony felmerül a kérdés: helyes döntés volt-e minden létező forrást egy új belvárosi metróvonalra költeni? Ezzel együtt az akkori döntésből nincs visszaút, a 4-es metrót ma már be kell fejezni, a szerződéseket visszavonhatatlanul megkötötték.

A főpolgármester azonban elmondta: érdemes azonban mai fejjel újból átgondolni, miért is döntött úgy a városvezetés, hogy a 4-es metró második szakaszát elhalasztja. „Éppen azért, mert ha tudunk is újabb uniós forrásokat bevonni a budapesti közlekedésfejlesztésbe, azt nem lehet másra költeni, mint az elmúlt 20 év súlyos belső műszaki adósságának leküzdésére.” – tette hozzá. Ennek jegyében újul meg az 1-es és 3-as villamos vonalát, amire már tudott a Főváros és a BKK közel 40 milliárd forint forrást szerezni, ennek jegyében igyekszik Budapest a 30 évnél öregebb villamosokat és trolikat lecserélni és ezért kezdeményezte a BKK a 3-as metró felújításának uniós programját is.

A 3-as metró átfogó felújítási programjáról

2010-ig a Főváros vezetése semmilyen előkészületet nem tett a 3-as metró felújítása érdekében – jelentette ki Tarlós István sajtótájékoztatóján. A hosszú, tétlen időt követően a Főváros Közgyűlés 2011. január 31-én döntött arról, hogy a 3-as metró felújítását célzó európai uniós projektjavaslatot elő kell készíteni és ezzel a feladattal a frissen létrejött BKK-t bízta meg.

A Budapesti Közlekedési Központ a Közgyűlés döntésének eleget tett, és a szükséges dokumentumok elkészítésével 2011 áprilisában hivatalosan benyújtotta a kiemelt projektjavaslatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére.

A kezdeményezést ezt követően többször követte újabb figyelemfelhívás és kezdeményezés, például 2011 szeptemberében levélben fordult a Főpolgármester Fellegi Tamás miniszterhez a fejlesztések, így a 3-as metró felújítása tárgyában.

A 3-as metró felújítása szerepel a 2012. január 13-án készített javaslatcsomagban a Tarlós István, György István, Rogán Antal, Bagdy Gábor, Németh Zoltán és Vitézy Dávid által jegyzett kormánydöntés-javaslatok között is szerepelt a 3-as metró felújítása.

2012 februárjában a Főpolgármester a 3-as metró állapotáról részletes fényképes levélben tájékoztatta Németh Lászlóné fejlesztési miniszter asszonyt, kérve a felújítási projekt mihamarabbi támogató levelét.

E hónapban, a Petykó Zoltánnal folyt megbeszélésen kapott pozitív szóbeli visszajelzés alapján a BKK vezérigazgatója május 10-én ismét az NFÜ-höz fordult, kérve a projekt támogatását.

A fentiekből látszik, hogy legalább 5 alkalommal kezdeményeztük írásban, hivatalosan a projekt támogatását, a személyes tárgyalásokról nem is szólva – foglalta össze a fentieket Tarlós István főpolgármester.

A Főváros közlekedésfejlesztési projektjeinek, különösen a 2014-2020-as uniós ciklus projektjeinek előkészítésére vonatkozó elvi általános támogatás szerepel a Széll Kálmán terv második kiadásában és a 2012. áprilisi Kormány-Főváros megállapodásban, ezért is bízik a Főváros és a BKK a projekt mihamarabbi elindításában.

Az észak-déli metró szerelvénye a Határ út állomáson

Az átfogó felújítás sok tízmilliárd forintba kerül, nagyságrendje meghaladhatja a 100 milliárd forintot is, amire a Fővárosnak nincs elegendő forrása, sem megfelelő hitelképessége. Ezért nélkülözhetetlen az európai uniós források bevonása és a Kormány támogatása – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója.

Akkor tudott volna most, például idén, 2012 nyarán az átfogó felújítás elkezdődni, ha a tervezés, engedélyezés, közbeszerzési eljárások folyamata legkésőbb 2006-2007 körül megkezdődött volna. Mivel ilyen döntések az új városvezetés hivatalba lépéséig és a BKK létrejöttéig nem történtek, ezért az átfogó felújítás megkezdése idén vagy akár jövőre jogi és fizikai képtelenség, amit a mihamarabbi kezdés érdekében meg lehetett tenni, azt a fentiek szerint megtettük – mondta el a BKK vezérigazgatója. Ezért a következő néhány évre a felújításig is az üzembiztonságot garantáló intézkedések szükségesek.

Megtett intézkedések a 3-as metró üzembiztonságára

A sajtótájékoztatón elhangzott: a felújítás késedelme jelentősen növeli a karbantartás költségeit, rontja a szolgáltatás minőségét (kevesebb üzemképes szerelvény, sebességkorlátozások, stb.), de életveszélyt nem okoz. Vitézy Dávid elmondta: kétségtelen tény, hogy üzemzavarok kockázata viszont az időben meg nem hozott felújítási döntések miatt növekszik, amit minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik mérsékelni a BKV.

„A Főváros vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri és kísérte a 3-as metró állapotát, senki ne gondolja, hogy amiatt teszünk intézkedéseket, mert a sajtóban névtelen levelek jelennek meg, vagy a 3-as metróval korábban még érintőlegesen sem foglalkozó autóbuszos szakszervezeti vezetők nyilatkoznak a tévében.” – mondta Tarlós István főpolgármester.

A városvezetés 2011 májusában kezdeményezett először intézkedéseket: a Közgyűlés által elfogadott előterjesztés szerint határozat született a szovjet metrószerelvények átfogó felülvizsgálatáról, kockázatelemzéséről, és döntést hoztunk a legöregebb metrószerelvények forgalomból való kivonásáról.

A járművek és a karbantartás műszaki auditálását a Budapesti Műszaki Egyetem és a győri Széchenyi István Egyetem végezte, a vizsgálati megállapításokat a BKV megfogadta. Az egyetemek új minősítési rendszert és szigorúbb ellenőrzési, üzemeltetési protokollokat dolgoztak ki a 30 év feletti szerelvények üzemeltetésére vonatkozóan, melyet a BKV elfogadott és alkalmaz.

2011 során a városvezetői intézkedés nyomán 43 metrókocsi részben végleg, részben ideiglenesen kivonásra került a forgalomból, és csak az igen részletes műszaki vizsgálatot követően került vissza egy részük a forgalomba, a legöregebb, legrosszabb állapotú kocsik pedig selejtezésre kerültek.

Tarlós István kiemelte: a 3-as metró biztonságos üzemeltetéséért a BKV műszaki vezetése felel, akik kiállnak azon álláspontjuk mellett, hogy a vonal nem életveszélyes, üzemeltetése biztonságos, bár a felújítás csúszása jelent kockázatokat.

Sajtótájékoztató az észak-déli metróról - Tarlós István (jobbra) és Vitézy Dávid

Vitézy Dávid elmondta: a vasúti pályán a szakemberek a szükséges műszeres mérések alapján hónapokkal ezelőtt megállapították, hogy a sínfejeken úgynevezett hajszálrepedés károsodások találhatók, ezért akkor a teljes vonalon 60 km/órás sebességkorlátozás került elrendelésre. A sínek műszeres vizsgálata azóta tovább folytatódott, egyes helyeken megtörténtek a minimális szintű továbbüzemeltetéshez szükséges köszörülések, és a legkritikusabb néhány szakaszon tervezzük elvégezni a sínek cseréjét, ami átmeneti megoldást jelent. Így egyes szakaszokon várhatóan feloldható lesz a 60 km/órás korlátozás, de a folyamatos mérések alapján előfordulhat, hogy egyes rövidebb szakaszokon (pl. ívekben, váltókon), ideiglenesen, a hibák elhárításáig 40 km/óra a megengedett sebesség.

A BKV műszaki felelősségéről szólva a főpolgármester kihangsúlyozta: „lehet, hogy ebben a házban ez sokáig gyakorlat volt, de a városvezetés részéről nincsen arra nézve semmilyen elvárás a BKV dolgozói felé, hogy a hibákat a szőnyeg alá söpörjék, és magunkat becsapva ne nézzünk szembe a valósággal.” Tarlós István szerint a városvezetés számára elsődleges az utasok biztonsága és ezért a metróban dolgozó műszaki szakemberektől azt várják el, hogy legjobb tudásuk szerint és felelősségüket mérlegelve döntsenek minden olyan helyzetben, ahol a biztonságot nem látják garantáltnak. „Nem igaz, hogy bárki is karbantartókra szeretné kenni a 3-as metró állapotának felelősségét.” – tette hozzá a főpolgármester.

Tarlós István ugyanakkor felhívta arra is a figyelmet, hogy a 3-as metró Budapest egyik legfőbb ütőere, tehát túlzásokba sem szabad esni, a BKV műszaki szakemberei felelősségteljesen döntenek és végzik a munkájukat, nem lenne szerencsés, ha névtelen levelek és szakszervezeti vélemények, a sajtó által gerjesztett érzelmek alapján, és nem a valós műszaki helyzet ismeretében hoznák meg döntéseiket.

Intézkedések

Tarlós István főpolgármester és Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója az alábbi intézkedéseket jelentették be mai sajtótájékoztatójukon a 3-as metró biztonságos üzemeltetése érdekében:

  1. Tarlós István felkéri a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökét, kérve, hogy vállaljanak szerepet a legszükségesebb intézkedések azonosításában. A HÉV-vonalak esetében hasonló program közös összeállítására volt már példa, mely alapján jelenleg is zajlanak a munkák a HÉV-vonalakon, ez a 3-as metró esetében is indokolt.
  2. A főpolgármester azonnali hatállyal elrendelte a 3-as metró szerelvényein a gyakori füstjelenséget okozó elektromos berendezések kockázatelemzését és felülvizsgálatát, nemzetközi tekintélyű tanúsítóintézet bevonásával. Szintén azonnali hatállyal sor kell kerüljön az infrastruktúra elemeinek felülvizsgálatára, a pályától a legutóbb darabokban hulló álmennyezetig, annak érdekében, hogy a felújítási program elemei meghatározhatók legyenek és addig is garantált legyen az üzembiztonság.
  3. 2012-ben az igen szűkös pénzügyi mozgástér ellenére több mint 500 millió forint beruházási forrást biztosít a Fővárosi Önkormányzat a BKK-n keresztül a 3-as metró infrastrukturális állapotainak javítására. A korábbi intézkedések nyomán elvégzett ultrahangos vágányfelmérés alapján az idei évben 600 méter hosszon végezzük el a metró legkritikusabb szakaszain a vágányok cseréjét, amellyel a sebességkorlátozások egy része megszüntethető. A munkák az éjszakai üzemszünetekben folynak majd, és már májusban elindulnak. A vizsgálatok alapján azonban a 2013-ban 35 kilométernyi síncsere válik szükségessé!
  4. Fokozzák a tűzvédelmet a 3-as metrón. Ahogy Vitézy Dávid elmondta: már 2011-ben elvégezték a szerelvények tűzvédelmének fejlesztését, automatikus tűzérzékelő, jelző- és oltórendszer került kiépítésre, 2012-ben az állomások tűzvédelmét fejlesztik, a tűzoltóság igényeinek is jobban megfelelő, nagyobb teljesítményű tűzivíz-rendszer, oltóhálózat kialakításával.
  5. Ha a vállalt határidőre, június 10-ig megkapja a típusengedélyt, akkor lehetőségeinkhez mérten felgyorsítja a BKK és a BKV az Alstom-szerelvények forgalomba állítását a 2-es vonalon még az idei évben, ezzel a 2-es vonalról néhány jobb állapotú szovjet gyártmányú vonat a 3-as vonalra átirányítható és a legrosszabb állapotú szerelvények a 3-as vonalon selejtezhetők.

Mindezek az intézkedések azonban a vonal felújítását nem helyettesítik, csak az üzembiztos működést biztosítják a jelenlegi, elavult műszaki állapotok közepette, ezért a 3-as metró felújítására vonatkozó program mihamarabbi megindítása is szükséges. A munkák évekig tarthatnak, de minél később születik döntés, annál később indulhatnak el.

A Főváros a rendelkezésre álló pénzügyi forrásaiból mindent elkövet, hogy a 3-as metrót is folyamatosan üzembiztos állapotban tartsa és működtesse, átfogó felújítás és a szerelvények cseréje azonban csak uniós forrásokkal és a Kormány támogatása mellett valósítható meg. Az ehhez szükséges előkészületeket 2010 előtt elmulasztották megtenni, de az új városvezetés hivatalba lépése és a BKK létrejötte óta minden előkészületet és intézkedést megtettünk, ami ennyi idő alatt lehetséges volt.

Budapest, 2012. május 14.

Kategória: Híreink | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.