Közlemények

Eredményhirdetés a BKV lejáró alvállalkozói szerződéseinek pótlása céljából rövid távú, autóbuszvonalak üzemeltetésére kiírt eljárásban – kérdések és válaszok

VT-Transman üzemeltette Alfa Localo a 141-es autóbusz vonalán (kis kép)

2012. április 11-én a két cég Igazgatóságainak azonos döntése alapján a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV Zrt. konzorciuma eredményt hirdetett a „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás 1., 2. és 3. részében. Az eljárás a BKV Zrt. által évekkel ezelőtt megkötött, alvállalkozói teljesítményekre vonatkozó szerződéseinek lejárta miatt volt szükséges. Az eljárás megindítására a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus 31-i utasítása alapján került sor. Az alábbiakban az eljárás kapcsán felmerülő főbb kérdésekre adunk válaszokat.

Mire vonatkozóan lett kiírva az 1., 2. és 3. részajánlat?
Mindhárom rész 25-25 darab, legfeljebb 8 éves, legalább az első és a második ajtónál alacsonypadlós jármű 2 évig történő (egy évvel meghosszabbítható) üzemeltetésére lett kiírva, az első rész a Nógrád Volán Zrt., a 2. és 3. rész a VT Transman Kft. lejáró szerződése szerinti alvállalkozói teljesítmények pótlását célozza.

Mi lett az eljárás eredménye?
Az 1. rész érvényes ajánlat hiányában eredménytelen lett, a 2. és 3. részt az egyedüli érvényes ajánlatot benyújtó VT Transman Kft. nyerte meg. Az Orangeways City Kft. ajánlatai sajnálatosan egy súlyos hiba, a megfelelő ajánlati biztosíték hiánya miatt a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint érvénytelenek lettek. A többi részajánlati csomagban még nem zárult le az eljárás.

Hol fognak közlekedni az autóbuszok, és milyen autóbuszok lesznek?
A nyertes pályázó a következő vonalakon fog tervezetten május 1-jétől szolgáltatást végezni:
– a 2. rész eredményeként a 8-as, 53-as, 58-as, 112-es, 114-es, 141-es, 150-es, 250-es, 250A, 213-as, 214-es jelzésű autóbusz-vonalakon, illetve
– a 3. rész eredményeként a 11-es, 26-os, 91-es, 111-es, 118-as, 133-as, 115-ös, 134-es, 155-ös, 156-os, 212-es, 218-as, 291-es jelzésű autóbuszvonalakon.

A vonalak pontos rendje a többi folyamatban lévő részajánlati csomag eredménye függvényében változhat. A nyertes vállalkozó az eddig is használt, részben alacsonypadlós (Volvo Alfa Localo típusú) járművekkel szolgáltat, az érintett vonalakon a BKV magaspadlós járműveivel vegyesen, így biztosítva az akadálymentes szolgáltatást ezeken a vonalakon.

Miért volt szükség a közbeszerzés kiírására?
A BKV alvállalkozóinak szerződése 2012. április 30-án lejár, így összesen 98 db forgalmi jármű pótlására van szükség. A BKV folyamatosan járműhiánnyal küzd, az elöregedett járművek üzemben tartása egyre nagyobb gondot jelent, jelenleg naponta sajnálatosan 20-25 jármű hiányzik az utcákról, a saját járműparkjából tehát a májustól kieső teljesítmények pótlására nem képes.

Ez az új autóbusz-üzemeltetési modell?
Nem, az 1-6. pályázati részek a lejáró alvállalkozói szerződések okozta problémákat hivatottak orvosolni, az eljárások ezen részei még nem új buszok forgalomba állítására vonatkoznak, és így nem is tekinthetők az új buszüzemeltetési modell részének. A további, 7. és 8. részajánlatokkal kapcsolatos elvárások ezen túlmutatnak, azok már az „Új autóbusz-üzemeltetési modell” részének tekinthetők, melynek keretében új, korszerű járművekkel, magas szolgáltatási szinten szolgáltató operátorok jelentkezését várja a BKK, itt azonban az eredményhirdetésre később kerülhet csak sor, az eljárás még tárgyalási szakaszban tart.

Ha a fentiekben bemutatott 1., 2. és 3. pályázati részek pótolják a lejáró alvállalkozói szerződéseket és a 7. és 8. vonatkozik új autóbuszokra, miről szól a 4., 5. és 6. pályázati csomag?
Az első három részen túl a 4., 5. és 6. pályázati csomag is a lejáró alvállalkozói teljesítmények pótlását célozza, elsősorban a VT Transman Kft. lejáró szerződései nyomán kieső teljesítmények biztosítását. A csomagok 15-15 darab autóbuszra szólnak, az 5. és 6. csomagban 100% opciós lehetőség mellett. A 4. rész elvárásai az első hárommal megegyezők, míg az 5. és 6. csomagban 1+1 éves időtartamra az üzemben lévő, a BKV járműparkjának jelentős részénél jobb állapotú 12 év alatti vagy autóbuszokkal indulhattak az ajánlattevők, tekintettel arra, hogy a rövid időtartam alatt egy korszerűbb busz beruházása nem térül meg vagy csak irreálisan drágán. A 4., 5. és 6. részajánlatban nem került még sor a végleges ajánlatok beadására és eredményhirdetésre.

Kik voltak korábban a BKV alvállalkozói?
A BKV korábbi alvállalkozói a Nógrád Volán Zrt., a VT Transman Kft. és a Volánbusz Zrt. A Volánbusz Zrt. 4 forgalmi járművel továbbra is a BKV alvállalkozójaként szolgáltat. A Nógrád Volán és a VT Transman szerződései 2012. április 30-án lejárnak.
Mindhárom vállalat sikeresen pályázott az előminősítési, illetve a részvételi szakaszban. Az ajánlati szakaszban közülük már csak a Nógrád Volán és a VT Transman indultak, de végső ajánlatot már csak a VT Transman adott be a BKV jelenlegi alvállalkozói közül. Fontos megjegyezni, hogy a Nógrád Volán a ma általa üzemeltetett vonalak tekintetében sem adott ajánlatot, így budapesti tevékenységük leépítése saját üzleti döntésük eredménye. Az eddigi alvállalkozókon kívül ezen részekben Budapesten új pályázóként az Orangeways City Kft. kívánt piacra lépni, sajnos egy súlyos hiba miatt ezúttal eredménytelenül.

Miért lett érvénytelen az Orangeways City Kft. ajánlata?
Az Orangeways City Kft. által benyújtott ajánlati biztosíték nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, az ajánlati biztosíték hiánya a közbeszerzési törvény előírása szerint azonnali érvénytelenségi ok, jogszerűen hiánypótlására sincs mód. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérő védelmét, a szerződéskötés – ajánlattevőnek felróható okból történő – elmaradása esetén a kompenzálásra vonatkozó pénzügyi garanciabiztosítást szolgálja. Az Orangeways City Kft. ezen törvényi előírásnak fizetési garancia benyújtásával kívánt eleget tenni, az azonban nem felelt meg a jogszabályban foglalt formai követelményeknek, ugyanis nem arra jogosult szervezet állította ki.
Az ügyben a BKK az eljárás tisztasága érdekében a körülmények teljes körű feltárására törekedett, így kérdést tett fel az Ajánlattevőnek, és a bírálóbizottság elnöke levélben kért állásfoglalást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől. A Felügyelet 2012. április 10-én kelt állásfoglalásában megállapította, hogy a bankgaranciát kibocsátó szervezet bankgarancia nyújtására nem volt jogosult, erre a tevékenységre vonatkozóan a kibocsátó a Felügyelet engedélyével nem rendelkezik.
A PSZÁF és az ajánlatkérői konzorcium által bevont jogi szakértők állásfoglalása alapján a bírálóbizottság megállapította, hogy az Orangeways City Kft. által benyújtott ajánlati biztosíték nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért – mivel az ajánlattevő mindegyik, elbírálás alatti rész tekintetében ugyanazt az ajánlati biztosítékot nyújtotta be az ajánlatkérő számára – valamennyi rész tekintetében sajnálatosan kénytelenek voltunk az Orangeways City Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítani, a jogszabályi előírásokra tekintettel. Az Orangeways City Kft. a még ajánlattétel előtti szakaszban tartó 7. és 8. részekben továbbra is versenyben van.

A nyertes vállalkozó olcsóbban szolgáltat, mint a BKV?
A kalkulációk szerint a BKV és az alvállalkozók költsége közel azonos, de nem azonos színvonalú járművekkel. A fontos különbség, hogy a BKV-nak a jelenlegi anyagi helyzete miatt nincs lehetősége járművet vásárolni, szabad járműve pedig nem csak összevethető alacsonypadlós kivitelben, de még idős, magaspadlós járművek körében sincs. A BKV ma a tőle megrendelt szolgáltatás kiállítására sem képes, általában napi 20-25 autóbusszal tud kevesebbet forgalomba adni a szükségesnél, a 7. és 8. részajánlattételi csomagok lezárása és új autóbuszok mihamarabbi forgalomba állítása emiatt is szükséges. A nyertes vállalkozó kilométerdíja a jövőben az üzemanyagártól is függ.

Milyen további lépések várhatóak?
Az 1. rész (Nógrád Volán eddigi teljesítményei) tekintetében az eljárás eredménytelen, a teljesítmények pótlására – a többi rész eredményességétől függően – a BKK minden jogszerű intézkedést meg fog tenni, és a nyári iskolaszünetig a teljes körű honosításra váró használt autóbuszok átmeneti forgalomba helyezése is felmerül lehetőségként.
A 2. és 3. részek tekintetében a VT Transman Kft.-vel az eredményhirdetés alapján szerződéskötésre kerül sor, amint azt a jogszabályi határidők lehetővé teszik.
A jelenlegi közbeszerzési kiírás fennmaradó részeinek eredménye még nem került kihirdetésre. A 6. rész elbírálás alatt van, várhatóan a jövő hét elején lesz eredményhirdetés, a 4. és 5. rész ajánlattételi határideje még nem járt le, a 7. és 8. rész esetében még nem került lezárásra a tárgyalási szakasz.

A 7. és 8. rész, tehát az új autóbuszok forgalomba állítása mikorra várható?
Ez a közbeszerzési eljárás lezárásának időpontjától függ, 2012 végén, 2013 elején az első járművek forgalomba állítása célunk. A tender 25 darab szóló (+200% opció) és 25 darab csuklós (+200% opció) autóbusz forgalomba állítását célozza, korszerű műszaki elvárások szerint (az ezzel kapcsolatos sajtócikkre adott válaszunk a honlapunkon elérhető). Az új autóbuszokra vonatkozó szerződés 8 évre (+2 év hosszabbítási lehetőség) szól majd.

Van-e esélye magyar buszoknak nyerni a tenderen, illetve igaz-e, hogy kizárták a magyar gyártókat?
Nem igaz, ez egy alaptalan híresztelés. A BKK alapos műszaki dokumentációt készített, de ennek számos buszgyár terméke meg tud felelni. A 7. és 8. részben nem volt még ajánlatadás, de nincs annak akadálya, hogy a szolgáltatók magyar buszokra tegyenek ajánlatot. A BKK igyekszik a rendelkezésre álló eszközökkel a magyar gazdaság fejlődését és a buszgyártás feléledését segíteni, ugyanakkor a közbeszerzési eljárásban nincs jogszerű mód a magyar autóbuszok előnyben részesítésére más uniós gyártmányokhoz képest.

A BKK kiemelt célja a szolgáltatás folyamatosságának fenntartása, így a lejárt alvállalkozói szerződések pótlása, mely a ma lezárt eljárásnak is a célja volt. Ugyanakkor az elöregedett buszpark megújítása is halaszthatatlan feladat, a tendercsomag további részei ezt szolgálják majd.

Budapest, 2012. április 12.

Budapesti Közlekedési Központ


Kapcsolódó oldalak:

Kategória: Közlemények | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.