Közlemények

Indulnak az útfelújítások: új, komplex BKK-szemlélet, felülvizsgált forgalmi rendek, új burkolat 37 útszakaszon

Budapesten megindul az útfelújítási program: 2011 szeptemberétől fokozatosan kezdődnek a kivitelezési munkák 37 fővárosi fő- és tömegközlekedési útvonalon. A megvalósuló útfelújítások hossza mintegy 30,3 km, összterülete 275 ezer négyzetméter. A 37 útszakasz teljes felújítási költsége 4,6 milliárd Ft.

Az útrekonstrukciós munkálatok nyomán az érintett útszakaszokon új kopó- és kötőréteg kerül beépítésre, de egyes esetekben teljes pályaszerkezet-cserére is sor kerül. Az elvégzett beavatkozásokkal az adott útszakasz élettartama kb. 15 évvel növekedhet meg. Az eltüntetett úthibák csökkentik a közúti balesetek, káresemények kockázatát. A BKK iránymutatása alapján, a hatékony minőség-ellenőrzés érdekében, a fővárosi útfelújítások eddigi történetében először a BKK Közút az érintett szakaszokon szakfelügyeletet fog biztosítani, és szigorú laborvizsgálatok elvégzésével ellenőrzi, hogy a beépített útpályaszerkezet a tervek szerint, megfelelő vastagságban, illetve megfelelő minőségben épült-e meg.

2011-től a fővárosi útfelújítások teljesen új megközelítésben kerülnek végrehajtásra: a kizárólag fenntartási jellegű, az évtizedek óta változatlan forgalmi rend megtartásával történő burkolatcsere helyett az útfelújítások előkészítése magában foglalja az aktuális műszaki állapot pontos feltárását, a forgalmi rend és forgalmi igények felülvizsgálatát is. Ennek jegyében a komplex szemléletű útfelújítással javulhatnak a kerékpáros közlekedés feltételei, kielégíthetőek a gyalogosok megváltozott igényei, megtörténhet a jelzőlámpák szükséges áthangolása, a buszmegállók alkalmassá tehetők modern, alacsonypadlós járművek fogadására, és megtörténhet a tömegközlekedési járműveket előnyben részesítése is. Azokon a szakaszokon, ahol erre műszaki lehetőség nyílik, új kerékpáros nyomok felfestésével és csomóponti kerékpáros felállóhelyek kialakításával segíthető a környezetbarát közlekedés.

A munkálatok szeptemberben indulnak, ezek korábbi megkezdésére a közbeszerzési eljárások időigénye, illetve a korábbi évekből megörökölt tervek elengedhetetlenül szükséges aktualizálása és korrekciója miatt nem volt mód. A jövő évtől kezdve a BKK ezeket a munkálatokat a kisebb torlódással járó nyári időszakra időzíti.

A felújítások kezdési időpontjáról, a felújítási munkákkal járó forgalomkorlátozásokkal, illetve a tervezett munkakezdési és befejezési időpontok esetleges változásairól BKK és a FŐVINFORM honlapján (www.bkk.hu és www.fovinform.hu) folyamatos tájékoztatást adunk.

A 2011 őszén kezdődő útfelújítási munkákat a következő táblázat foglalja össze.

A 2011. évi útfelújítások Budapesten nagyobb térképen

Kerület

Felújításra kerülő útszakasz

Szakaszhatárok

1

I.

A 16/116-os autóbusz útvonala a Budai Várban

Bécsi kapu tér – Fortuna utca – Hess András tér – Szentháromság tér – Tárnok utca – Dísz tér – Országház utca

2

IV.

Erdősor utca

Sporttelep út – Baross út

3

IV.

Farkaserdő utca

Homoktövis út – Óceánárok út, a Homoktövis utcai 200 m hosszú (Külső Szilágyi út – Farkaserdő utca közötti) szakasszal együtt

4

IV.

Rózsa utca

Árpád út – Tél út

5

IV.

Sporttelep utca

Óceánárok út – Erdősor út

6

IV.

Fóti út

Megyeri út és a XV. kerület határa között

7

V.

Báthory utca

Nádor utca – Vértanúk tere – Szemere utca

8

V.

Szemere utca

Szent István krt. – Báthory utca

9

IX.

Aszódi utca

Ecseri út – Füleki utca

10

IX.

Füleki utca

Gyáli út – Aszódi utca

11

X.

Gergely utca és Martinovics tér

Martinovics tér – Kada utca

12

X.

Újhegyi út

Gyömrői út – Kozma utca

13

XI.

Kelenhegyi út, Somlói út

Mihály utca – Somlói út

14

XI.

Sáfrány utca

Kondorosi út – buszvégállomás

15

XII.

Fodor utca

Thomán István utca – Orbánhegyi út

16

XII.

Jagelló út

Apor Vilmos tér – BAH csomópont

17

XII.

Orbánhegyi út

Szt. Orbán tér – Királyhágó tér

18

XIII.

Pozsonyi út

Budai Nagy Antal utca – Victor Hugó utca (kivéve Raoul Wallenberg utca – Radnóti Miklós utca közötti szakaszt)

19

XIV.

Miskolci utca

Egressy út – Mogyoródi út

20

XIV.

Ungvár utca

Nagy Lajos király útja – Rákospatak utca

21

XV.

Bácska utca

Hubay Jenő tér – Öregfalusi utca

22

XV.

Irány utca

Rekettye utca – Tóth István utca

23

XV.

Késmárk utca

Drégelyvár utca – Rákospalotai határút

24

XV.

Rákosmező utca

Telek utca – Régi Fóti út

25

XV.

Szentmihályi út

Régi Fóti út – M3 autópálya

26

XV.

Telek utca

Cserba E. utca – Rákosmező utca

27

XV.

Vécsey K. utca

Szentmihályi út – Cserba E. utca

28

XVI.

György utca

Baross utca – Csömöri út

29

XVI.

Újszász utca és Somkút utca

Hősök fasora – Vidámvásár utca

30

XVI.

Vidámvásár utca

Szabadföld út – Simongát utca

31

XVII.

Naplás utca

Szt. Imre hg. utca – Ananász utca

32

XX.

Ady Endre tér

a tér négy oldala között

33

XX.

Kulcsár utca

Mártírok útja – Udvarhely utca

34

XX.

Szabadka utca

Brassó utca – Szilágyság utca

35

XX.

Szilágyság utca és Mátyás király tér

Mártírok útja – Ady Endre tér

36

XXII.

Bíbic utca

Terv utca – Klauzál Gábor utca

37

XXII.

Terv utca

Park utca – Bíbic utca

A felújításra kerülő 37 útszakaszból – az elkészült kiviteli tervek módosítása okán – 8 utat (IV. kerület Farkaserdő utca, V. kerület Szemere utca, X. kerület Gergely utca, X. kerület Újhegyi út, XI. kerület Sáfrány utca, XII. kerület Orbánhegyi út, XVII. kerület Naplás utca és XX. kerület Ady Endre tér) már az újonnan megalakuló BKK Közút (a volt FKF Zrt. Közútfenntartási Ágazati Igazgatóság) pályáztatott, és ezen útszakaszokon a műszaki ellenőrzés is saját kapacitással történik.

A tervezett útfelújítások ütemezése és részletes leírása

A következőkben röviden összefoglaljuk a programban felújítani kívánt egyes útszakaszok lényegi elemeit, a felújítás műszaki tartalmát és tervezett kivitelezési idejét (a tervezett időtartam változhat, ha a kivitelezés során előre nem látott okok merülnek fel).

I. Megkezdett útfelújítások


IV. kerület, Fóti út:
A Fóti út a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra a Megyeri út és a XV. kerület határa közötti, hozzávetőleg 2,5 km-es szakaszon. Az útfelújítás során a Megyeri úttól a Baross utcáig tartó első, mintegy 450 méteres szakaszon elbontásra kerül a régi, tönkrement pályaszerkezet, helyette teljesen új pályaszerkezet épül két réteg aszfalttal. A szakasz további részén két rétegű marás után szintén két réteg aszfaltot terít a kivitelező, ezzel párhuzamosan új kiemelt szegélykövek kerülnek mindkét útszélre. Az egy bazaltbeton és tizenegy erősített pályaszerkezetű buszmegálló mellett minden járdafelületet átépül, illetve gyephézagos ráccsal kövezett parkolókat is kialakításra kerülnek. A Szilágyi utca – Baross utca közötti szakaszon kétoldali kerékpársáv létesül, a Baross utca – Megyeri út közötti szakaszon pedig a széles külső sávban felfestésre kerülő kerékpáros nyomok segítik majd a kerékpárosokat.

A beruházás tervezett befejezése: 2011. október közepe

XII. kerület, Fodor utca:
A Fodor utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra a Thomán István utca és az Orbánhegyi út közötti, hozzávetőleg 780 méteres szakaszon. A régi, tönkrement felület egy rétegben történő marása után két réteg aszfaltburkolat épül a teljes szakaszon, ezzel párhuzamosan a meglévő hasított kő útszegélyek mindkét útszélen szintbe helyezésre kerülnek. Az öt bazaltbeton pályaszerkezetű buszmegálló mellett 460 négyzetméter gyephézagos térkő burkolatú parkoló és mintegy 1300 m2 járda is átépül. A felfelé vezető irányban 4,00 m-es, a lefelé vezető irányban 3,00 m-es szélességű sávok kerülnek kialakításra, ez az aszimmetrikus sávkiosztás segíti a felfelé haladó kerékpárosokat.

A beruházás tervezett befejezése: 2011. október közepe

XIII. kerület, Pozsonyi út:
A Pozsonyi út a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra a Budai Nagy Antal utca és a Victor Hugo utca közötti szakaszon (kivéve a Raoul Wallenberg utca – Radnóti Miklós utca között), hozzávetőleg 600m hosszon.

A Pozsonyi út a Budai Nagy Antal utca és a Radnóti Miklós utca között egyirányúsításra kerül, a kerékpárosok számára azonban továbbra is kétirányú marad. Előretolt kerékpáros felállóhely létesül a Radnóti utcai jelzőlámpás csomópontban. A Jászai Mari tér és a Budai Nagy Antal utca között a XIII. kerületi Önkormányzat beruházásában esztétikus gyalogosfelület épül. A régi, tönkrement felület egy rétegben történő marása után egy réteg aszfaltburkolat épül a teljes érintett szakaszon, ezzel párhuzamosan a meglévő hasított kő útszegélyek mindkét útszélen szintbe helyezésre kerülnek. A szakaszon egy bazaltbeton buszmegálló, valamint öt víznyelő akna épül, a parkolóhelyek aszfaltburkolatot kapnak.

A beruházás tervezett befejezése: 2011. szeptember vége

XX. kerület, Szabadka utca:
A Szabadka utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra a Brassó utca és a Szilágyság utca közötti, hozzávetőleg 370m-es szakaszon. A munkálatok során a tönkrement szerkezetet elbontásával teljesen új pályaszerkezet épül két réteg aszfaltburkolattal, ezzel párhuzamosan új kiemelt útszegély kerül mindkét útszélre. Az útszakaszon két bazaltbeton pályaszerkezetű buszmegálló épül új peronokkal.
A beruházás tervezett befejezése: 2011. október közepe

II. Hamarosan megkezdődő útfelújítások

IV. kerület, Erdősor utca:
Az Erdősor utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra a Sporttelep utca és a Baross utca közötti, hozzávetőleg 780 méteres szakaszon. A régi, tönkrement pályaszerkezet a teljes szakaszon elbontásra kerül, helyette teljesen új pályaszerkezet épül két réteg aszfalttal, ezzel párhuzamosan új kiemelt szegélykövek kerülnek mindkét útszélre. Az egy bazaltbeton és egy erősített pályaszerkezetű buszmegálló mellett még hozzávetőleg 600m2 járda is átépül.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. október közepe
Tervezett befejezés: 2011. november közepe

IV. kerület, Rózsa utca:
A Rózsa utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra az Árpád út és a Tél út közötti, hozzávetőleg 600 méteres szakaszon. A régi, tönkrement pályaszerkezet a teljes szakaszon elbontásra kerül, helyette teljesen új pályaszerkezet épül két réteg aszfalttal, ezzel párhuzamosan új kiemelt szegélykövek kerülnek mindkét útszélre. A 3 erősített pályaszerkezetű buszmegálló mellett még mintegy 1800 négyzetméter járdafelület, illetve a középszigetek szerkezete is újjáépül. Az útszakaszon kerékpáros nyom burkolati jelek kerülnek felfestésre.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. október közepe
Tervezett befejezés: 2011. november közepe

IV. kerület, Sporttelep utca:
A Sporttelep utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra az Óceánárok út és az Erdősor út közötti, hozzávetőleg 320 méteres szakaszon. A régi, tönkrement felület két rétegben történő marása után két réteg aszfalt épül a teljes szakaszon, ezzel párhuzamosan új kiemelt útszegély kerül mindkét útszélre. Egy erősített pályaszerkezetű buszmegálló mellett mintegy 600 m2 járda is átépül. Az Óceánárok utcai jelzőlámpás csomópontban előretolt kerékpáros felállóhelyek kerülnek kialakításra.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. november közepe
Tervezett befejezés: 2011. november vége

V. kerület, Báthory utca:
A Báthory utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra a Nádor utca – Vértanúk tere – Szemere utca közötti, hozzávetőleg 230 méteres szakaszon, ütemterv szerint. A régi, tönkrement felület egy rétegben történő marása után egy réteg aszfalt épül a teljes szakaszon, ezzel párhuzamosan a meglévő gránit útszegélyek mindkét útszélen szintbe helyezésre kerülnek, továbbá egy bazaltbeton pályaszerkezetű buszmegálló is épül.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. november közepe
Tervezett befejezés: 2011. november vége

XI. kerület, Kelenhegyi út:
A Kelenhegyi út és a Somlói út a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra a Mihály utca és a Somlói út közötti, hozzávetőleg 1140 méteres szakaszon. A 27-es vonalon közlekedő midibuszok számára fontos útfelújítás során a teljes pályaszerkezet átépül két réteg aszfalt beépítéssel, ezzel párhuzamosan a meglévő útszegélyek mindkét útszélen szintbe helyezésre kerülnek. Az útszakaszon hét erősített aszfalt pályaszerkezetű buszmegálló, valamint egy új víznyelő is épül.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. szeptember vége
Tervezett befejezés: 2011. november közepe

XII. ker. Jagelló út:
A Jagelló út a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra az Apor Vilmos tér és a BAH csomópont közötti, hozzávetőleg 680 m-es szakaszon, ütemterv szerint. A régi, tönkrement felület két rétegben történő marása után két réteg aszfaltburkolat épül a teljes szakaszon, ezzel párhuzamosan a meglévő hasított kő útszegélyek mindkét útszélen szintbe helyezésre kerülnek. A szakaszon két bazaltbeton pályaszerkezetű buszmegálló is épül. Lefelé irányban a forgalmi sáv és a buszsáv szélessége is 3,00m lesz, a felfelé irányú sáv viszont 3,75 m, ami így segíti a felfelé haladó kerékpárosokat.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. október eleje
Tervezett befejezés: 2011. október vége

XIV. kerület, Miskolci utca:
A Miskolci utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra az Egressy út és a Mogyoródi út közötti, hozzávetőleg 390 méteres szakaszon. A régi, tönkrement felület egy rétegben történő marása után két réteg aszfaltburkolat épül a teljes szakaszon, ezzel párhuzamosan a meglévő hasított kő útszegélyek mindkét útszélen szintbe helyezésre kerülnek.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. október közepe/vége
Tervezett befejezés: 2011. november eleje

XIV. kerület, Ungvár utca:
Az Ungvár utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra a Nagy Lajos király útja és a Rákospatak utca közötti, hozzávetőleg 830 m-es szakaszon. A régi, tönkrement felület egy rétegben történő marása után két réteg aszfaltburkolat épül a teljes szakaszon, ezzel párhuzamosan új beton útszegélyek kerül mindkét útszélre. Az útszakaszon öt erősített és egy bazaltbeton pályaszerkezetű buszmegálló is létesül, illetve három víznyelő épül át.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. november eleje
Tervezett befejezés: 2011. november vége

XV. kerület, Szentmihályi út:
A Szentmihályi út a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, az Aszfaltpálya Kft. kivitelezésében kerül felújításra a Régi Fóti út és az M3-as autópálya csomópont között, mintegy 560 m hosszon, járdaépítéssel együtt. Teljes szélességben sor kerül a meglévő aszfaltburkolat marására, majd egy réteg aszfalt terítésére, helyenként az alépítmény cseréje is szükséges. Emellett erősített pályaszerkezetű buszmegállók is épülnek. A Szentmihályi úton a belső sáv szűkebb, a külső sáv szélesebb lesz, ami segíti a kerékpárosokat.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. szeptember közepe
Tervezett befejezés: 2011. október közepe

XVI. kerület, György utca:
A György utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, az Aszfaltpálya Kft. kivitelezésében kerül felújításra a Baross utca és a Csömöri út között, mintegy 330 méter hosszon, járdaépítéssel együtt. Teljes szélességben sor kerül a meglévő aszfaltburkolat marására, majd két réteg aszfalt terítésére, helyenként az alépítmény cseréje is szükséges.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. szeptember közepe
Tervezett befejezés: 2011. szeptember vége

XX. ker. Kulcsár utca:
A Kulcsár utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra a Mártírok útja és az Udvarhely utca közötti, hozzávetőleg 420m-es szakaszon. A munkálatok során szakaszosan teljesen új pályaszerkezet épül két réteg aszfaltburkolattal, illetve a régi, tönkrement felület egy rétegben történő marása után egy réteg aszfalt kerül a pályaszerkezet cseréjével nem érintett szakaszokra. Ezzel párhuzamosan a meglévő hasított kő útszegélyek mindkét útszélen szintbe helyezésre kerülnek. Az útszakaszon egy bazaltbeton pályaszerkezetű buszmegálló is épül.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. november közepe
Tervezett befejezés: 2011. november vége

XX. Szilágyság utca és Mátyás király tér:
A Szilágyság utca és a Mátyás király tér a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra a Mártírok útja és az Ady Endre tér közötti, hozzávetőleg 660 m-es szakaszon. A munkálatok során a tönkrement felület lemarásával egy réteg aszfaltburkolat épül, ezzel párhuzamosan a meglévő útszegélyek mindkét útszélen szintbe helyezésre kerülnek. Az útszakaszon bazaltbeton pályaszerkezetű buszmegálló épül új peronokkal.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. november közepe
Tervezett befejezés: 2011. november vége

XXII. kerület, Bíbic utca:
A Bíbic utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra a Terv utca – Klauzál Gábor utca közötti, hozzávetőleg 160 méteres szakaszon. A munkálatok során a tönkrement felület lemarásával két réteg aszfaltburkolat épül, ezzel párhuzamosan mindkét útszélre új kiemelt szegélyek kerülnek. A szakaszon mintegy 75m2 járdafelület is épül.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. szeptember vége
Tervezett befejezés: 2011. október eleje

XXII. kerület, Terv utca:
A Terv utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében kerül felújításra a Park utca és a Bíbic utca közötti, hozzávetőleg 150m-es szakaszon. A munkálatok során, a teljes szakaszon a régi, tönkrement felület profilban történő marása után egy réteg aszfalt épül, ezzel párhuzamosan az útszéleken részben a meglévő útszegélyek kerülnek szintbe helyezésre, részben új szegélyek épülnek. A szakaszon két bazaltbeton pályaszerkezetű buszmegálló épül új peronokkal.

A beruházás tervezett kezdése: 2011. szeptember vége
Tervezett befejezés: 2011. október eleje

III. További útfelújítások

I. kerület, a 16/116-os busz útvonala a Budai Várban:
A Budai Vár területén a tömegközlekedési útvonal felújítását a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Penta Kft. kivitelezi. A munkálatok a Bécsi kapu–Bécsi kapu tér–Petermann bíró utca–Országház utca–Tárnok utca–Dísz tér szakaszt, valamint a Fortuna utcát érintik, de magát a Szentháromság teret nem. A felújítás során a szükséges alépítményi és szegélyépítési munkákkal együtt megvalósul a nagykockakő burkolat cseréje, valamint a gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése.

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából megvalósuló felújítási munka kiegészül az I. kerületi Önkormányzat megbízásából a szakaszon lévő járdák és a Dísz tér közepén lévő parkoló kockakő burkolatának felújításával. Mindezen műszaki feladatokat önálló beruházásként megelőzi az utcák alatt futó távközlési optikai kábelrendszer átépítése, illetve a Vár alatti barlangrendszer megerősítése.

A beruházás várható kezdése: 2011. október eleje
Várható befejezés: 2011. november hó

IV. kerület, Farkaserdő és Homoktövis utca:
Az eredeti 2011-es útfelújítási programban nem szerepelt a Homoktövis utca felújítása, de a program felülvizsgálatakor a BKK indokoltnak találta az útszakasz felújítását, amire a teljes program felülvizsgálatával, a költségek ésszerűsítése nyomán adódott lehetőség. A Farkaserdő utca és a Homoktövis út felújítására az BKK Közút Zrt. (2011. október 1-ig FKF Zrt.) megbízásából kerül sor a Homoktövis út és az Óceánárok út, illetve a Külső Szilágyi út és a Farkaserdő utca közötti, összesen mintegy 1300 méteres szakaszon. A lakosság biztonságos közlekedését szolgálja majd a Farkaserdő utcai torkolatban új, középszigetes gyalogátkelőhely kialakítása.

A beruházás közbeszerzés alatt; várható kezdése: 2011. szeptember – október

V. kerület, Szemere utca:
A Szemere utca felújítására a BKK Közút Zrt. (2011. október 1-ig FKF Zrt.) megbízásából kerül sor a Szent István körút és a Báthory utca közötti, mintegy 650 méteres szakaszon. A felújítás egyben a Fővárosban új, innovatív parkolási rendet is jelent majd: a leendő ferde parkolókba tolatva kell majd beállni, ami a kerékpárral közlekedők biztonságát szolgálja e szűk belvárosi utcában. A megújuló útpálya a nem megfelelő teherbírású területeken teljes szerkezettel épül át, a parkolósávokban és a megfelelő teherbírású szakaszokon kétrétegű aszfaltszőnyegezéssel. Előretolt kerékpáros felállóhely létesül az Alkotmány utcai és Szent István körúti jelzőlámpás csomópontban.

A beruházás közbeszerzés alatt; várható kezdése: 2011. szeptember – október

IX. kerület, Aszódi utca
Az Aszódi út a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, az Aszfaltpálya Kft. kivitelezésében kerül felújításra az Ecseri út és a Füleki út között, összesen 230 méter hosszon, járdaépítéssel együtt. Teljes szélességben sor kerül a meglévő aszfaltburkolat marására, majd két réteg aszfalt terítésére, helyenként az alépítmény cseréje is szükséges.

A beruházás egyeztetés alatt; várható kezdése: 2011. október eleje
Várható befejezés: 2011. október közepe

IX. kerület, Füleki utca:
A Füleki utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, az Aszfaltpálya Kft. kivitelezésében kerül felújításra a Gyáli út és az Aszódi út között, összesen 300 m hosszon, járdaépítéssel együtt. Teljes szélességben sor kerül a meglévő aszfaltburkolat marására, majd két réteg aszfalt terítésére, helyenként az alépítmény cseréje is szükséges.

A beruházás egyeztetés alatt; várható kezdése: 2011. november közepe
Várható befejezés: 2011. november vége

X. kerület, Gergely utca és Martinovics tér:
A Gergely utca felújítására a BKK Közút Zrt. (2011. október 1-ig FKF Zrt.) megbízásából kerül sor a Martinovics tér és a Kada utca közötti, mintegy 1100 méteres szakaszon A korábbi útfelújítási tervben eredetileg nem szerepelt a Martinovics tér felújítása, de annak érdekében, hogy a térség teljes felújítása végre megtörténjen, a BKK döntése nyomán a Martinovics tér is bekerült a felújítandó szakaszok közé. Előretolt kerékpáros felállóhely létesül a Kada utcai jelzőlámpás csomópontban. Az Ihász utca – Bolgár utca (Martinovics tér) közötti egyirányú szakaszon „kivéve kerékpáros” jelzés és burkolatjelek biztosítják majd a kétirányú kerékpározás lehetőségét.

A beruházás közbeszerzés alatt; várható kezdése: 2011. szeptember – október

X. kerület, Újhegyi út:
Az Újhegyi út felújítására a BKK Közút Zrt. (2011. október 1-ig FKF Zrt.) megbízásából kerül sor a Gyömrői út és a Kozma utca közötti, mintegy 1600 méteres szakaszon. Az Újhegyi út felújítása két réteg aszfaltszőnyegezéssel valósul meg. A felújítás összehangolásra került a Sírkert utca és az Új köztemető bejárata előtt 2012. évben megvalósítani tervezett körforgalom beruházással.

A felújítás során új buszmegálló-pár épül a 201E és 202E járatok számára a Bányató utcánál, mely nagy mértékben javítja az elmúlt években felépült új lakópark tömegközlekedési kiszolgálását.

A beruházás közbeszerzés alatt; várható kezdése: 2011. szeptember – október

XI. kerület, Sáfrány utca:
A Sáfrány utca felújítására a BKK Közút Zrt. (2011. október 1-ig FKF Zrt.) megbízásából kerül sor a Kondorosi út és a 7-es busz végállomása közötti, mintegy 1400 m-es szakaszon. Itt az előzetes tervektől eltérően a Kondorosi úti csomópont is felújításra kerül, a kerékpáros közlekedést segítendő, a csomópontok környezetében pedig kerékpáros nyomok kerülnek felfestésre.

A beruházás közbeszerzés alatt; várható kezdése: 2011. szeptember – október

XII. kerület, Orbánhegyi út:
Az Orbánhegyi út felújítására a BKK Közút Zrt. (2011. október 1-ig FKF Zrt.) megbízásából kerül sor a Szent Orbán tér és a Királyhágó tér közötti, mintegy 800 méteres szakaszon. Az Orbánhegyi út felújítása két réteg aszfaltszőnyegezéssel valósul meg. Az Orbán téri buszöböl szegélyének korrekciójával az utasoknak kényelmesebb lesz felszállni a 212-es buszokra. A korrekció során kiszélesedik az útpálya, hogy az egymással ellentétes irányba haladó buszok elférjenek egymás mellett.

A beruházás közbeszerzés alatt; várható kezdése: 2011. szeptember – október

XV. kerület, Bácska utca:
A Bácska utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, az Aszfaltpálya Kft. kivitelezésében kerül felújításra a Hubay Jenő tér és az Öregfalusi utca között, mintegy 420 m hosszon járdaépítéssel együtt. Teljes szélességben sor kerül a meglévő aszfaltburkolat marására, majd két réteg aszfalt terítésére, helyenként az alépítmény cseréje is szükséges. A meglévő sínpárok is elbontásra kerülnek.

A beruházás egyeztetés alatt; várható kezdése: 2011. szeptember vége
Várható befejezés: 2011. október közepe

XV. kerület, Irány utca:
Az Irány utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, az Aszfaltpálya Kft. kivitelezésében kerül felújításra a Rekettye utca és a Tóth István utca között mintegy 180 méter hosszon. Teljes szélességben sor kerül a meglévő aszfaltburkolat marására, majd két réteg aszfalt terítésére, helyenként az alépítmény cseréje is szükséges. Az útcsatlakozásoknál és szegélysüllyesztéseknél járdakorrekció is történik.

A beruházás egyeztetés alatt; várható kezdése: 2011. szeptember vége
Várható befejezés: 2011. október eleje

XV. kerület, Késmárk utca:
A Késmárk utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, az Aszfaltpálya Kft. kivitelezésében kerül felújításra a Drégelyvár utca és a Rákospalotai határút között, mintegy 1500 m hosszon járdaépítéssel együtt. Teljes szélességben sor kerül a meglévő aszfaltburkolat marására, majd két réteg aszfalt terítésére, helyenként az alépítmény cseréje is szükséges. Emellett erősített pályaszerkezetű buszmegállók is épülnek.

A beruházás egyeztetés alatt; várható kezdése: 2011. november eleje
Várható befejezés: 2011. november vége

XV. kerület, Rákosmező utca:
A Rákosmező utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, az Aszfaltpálya Kft. kivitelezésében kerül felújításra a Telek utca és a Régi Fóti út között, mintegy 630 méter hosszon. Teljes szélességben sor kerül a meglévő aszfaltburkolat marására, majd két réteg aszfalt terítésére, helyenként az alépítmény cseréje is szükséges. Az útcsatlakozásoknál és szegélysüllyesztéseknél járdakorrekció is történik.

A beruházás egyeztetés alatt; várható kezdése: 2011. október közepe
Várható befejezés: 2011. október vége

XV. kerület, Telek utca:
A Telek utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, az Aszfaltpálya Kft. kivitelezésében kerül felújításra a Cserba Elemér utca és a Rákosmező utca között, mintegy 630 méter hosszon. Teljes szélességben sor kerül a meglévő aszfaltburkolat marására, majd egy réteg aszfalt terítésére, helyenként az alépítmény cseréje is szükséges. Az útcsatlakozásoknál, szegélysüllyesztéseknél járdakorrekció is történik.

A beruházás egyeztetés alatt; várható kezdése: 2011. november közepe
Várható befejezés: 2011. november vége

XV. kerület, Vécsey Károly utca:
A Vécsey Károly utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, az Aszfaltpálya Kft. kivitelezésében kerül felújításra a Szentmihályi út és a Cserba Elemér utca között, mintegy 560 m hosszon. Teljes szélességben sor kerül a meglévő aszfaltburkolat marására, majd két réteg aszfalt terítésére, helyenként az alépítmény cseréje is szükséges. Az útcsatlakozásoknál, szegélysüllyesztéseknél járdakorrekció is történik.

A beruházás egyeztetés alatt; várható kezdése: 2011. október eleje
Várható befejezés: 2011. október közepe

XVI. kerület, Újszász utca és Somkút utca:
Az Újszász utca és a Somkút utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, az Aszfaltpálya Kft. kivitelezésében kerül felújításra a Hősök fasora és a Vidámvásár utca között, mintegy 3600 méter hosszon. Teljes szélességben sor kerül a meglévő aszfaltburkolat marására, majd két réteg aszfalt terítésére, helyenként az alépítmény cseréje is szükséges. Az útcsatlakozásoknál, szegélysüllyesztéseknél járdakorrekció is történik. Emellett erősített pályaszerkezetű buszmegállók épülnek, egyes szakaszokon az árkok is megerősítésre és leburkolásra kerülnek. Előretolt kerékpáros felállóhely létesül a Bökényföldi úti és Pilóta utcai jelzőlámpás csomópontban. Kerületi beruházásban épülnek ki a kapubehajtók és parkolók, illetve az útpadkák.

A beruházás egyeztetés alatt; várható kezdése: 2011. október közepe
Várható befejezés: 2011. november közepe

XVI. kerület, Vidámvásár utca:
A Vidámvásár utca a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, az Aszfaltpálya Kft. kivitelezésében kerül felújításra a Szabadföld út és a Simongát utca között, mintegy 1300 méter hosszon, járdaépítéssel együtt. Teljes szélességben sor kerül a meglévő aszfaltburkolat marására, majd két réteg aszfalt terítésére, helyenként az alépítmény cseréje is szükséges.

A beruházás egyeztetés alatt; várható kezdése: 2011. október közepe
Várható befejezés: 2011. november eleje

XVII. kerület, Naplás út:
A Naplás út felújítására BKK Közút Zrt. (2011. október 1-ig FKF Zrt.) megbízásából kerül sor. A felújítás figyelembe veszi a Kerületi Önkormányzat által korábban elvégzett egy rétegű aszfaltszőnyegezést, ezért az Ananász utca és a Diadal utca között szakaszon a kivitelező csak egy réteggel szőnyegez. Ezzel szemben a Szent Imre herceg utca és a Diadal utca között a jelentősen leromlott útpálya és a korábbi közműépítések utáni teherbírás-hiányos állapotok miatt lokális javítással teljes szerkezeti átépítésekre, útalapcserékre kerül sor. A buszmegállók térségében a fedett csapadékvíz-elvezető rendszert kijavításra kerül.

A beruházás közbeszerzés alatt; várható kezdése: 2011. szeptember – október

XX. kerület, Ady Endre tér:
Az Ady Endre téren összesen 300 méter hosszú útfelület felújítására kerül sor a BKK Közút Zrt. (2011. október 1-ig FKF Zrt.) megbízásából. A korábbi terveket felülvizsgálva a téren az útpálya felújítása mellett néhány olyan fa is kivágásra kerül, melyek a buszok kanyarodását akadályozzák (ezek más helyen pótlásra). Ugyanilyen okból egy tűzcsapot is áthelyezésre kerül, valamint kis mértékű ívkorrekcióra is sor kerül. A felújítás nyomán a 23-as és 23E autóbuszok egyik olyan szűk keresztmetszete szűnik meg, mely eddig az alacsonypadlós csuklós autóbuszok közlekedtetését is gátolta.

A beruházás közbeszerzés alatt; várható kezdése: 2011. szeptember – október

Budapest, 2011. szeptember 20.

Budapesti Közlekedési Központ

Kategória: Közlemények | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.