Híreink

Újabb BKK-projektek indulnak a tömegközlekedés előnyben részesítése érdekében

Autóbuszsáv felfestés (kiskép)

A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i ülésén számos, a tömegközlekedés előnyben részesítését célzó előterjesztést tárgyal. A BKK javaslatai nyomán buszsáv valósulhat meg Krisztina körúti villamosvágányokon a Déli pályaudvar és a Széll Kálmán tér között, rendeződhet a 36-os buszok közlekedése a Jahn Ferenc kórháznál, véglegesedhet a Bartók Béla úti buszsáv, illetve átalakulhat a hűvösvölgyi végállomás forgalmi rendje. A már futó előnyben részesítési projektek kapcsán a Mészáros utcai buszsáv, a nagykörúti villamosvonalak új lámpaprogramja, a Régi Budaörsi úti buszsáv és a külső Pesti úti buszsáv kapcsán születhetnek döntések a műszaki tartalmak és a határidők módosításáról.

A BKK a Fővárosi Közgyűléstől azt a feladatot kapta, hogy a korábban a Főváros által elindított kis léptékű tömegközlekedési előnyben részesítési beavatkozásokat vizsgálja felül. Ezek között négy projekt szerepelt:

A BKK a Fővárosi Közgyűléstől azt a feladatot kapta, hogy a korábban a Főváros által elindított kis léptékű tömegközlekedési előnyben részesítési beavatkozásokat vizsgálja felül. Ezek között négy projekt szerepelt:

Buszsáv a villamosvágányokon a Krisztina körúton, a Déli pályaudvar és a Széll Kálmán tér között

  • A forgalmi rend buszbarát egyszerűsítése a Jahn Ferenc kórháznál
  • Tömegközlekedés előnyben részesítése rövid buszsávokkal és új lámpaprogrammal az Andrássy úton
  • Tömegközlekedés előnyben részesítése rövid buszsávokkal és új lámpaprogrammal a XIV. Dózsa György úton

A fenti projekteket a BKK részletesen felülvizsgálta a nyár folyamán, ezek nyomán arra tett javaslatot, hogy:

  • A Krisztina körúti előnyben részesítés valósuljon meg, bár a tervezés óta eltelt időre tekintettel bővített műszaki tartalommal.
  • A Jahn Ferenc kórháznál a 36-os autóbuszok forgalmi rendjének módosítására kerüljön sor, de módosított műszaki tartalommal.
  • A kérdéses indokoltság és forgalmi szempontok miatt az Andrássy úti és Dózsa György úti beavatkozás maradjon el.
  • Helyettük a hűvösvölgyi végállomáson a buszok behaladását könnyítő új forgalmi rend kerüljön kialakításra, illetve a Bartók Béla úton a 7-es buszcsalád ideiglenes buszsávjának véglegesítése történjen meg.

A vizsgálati anyag  letölthető: A buszsáv-projektek felülvizsgálata (PDF, 1,4 MB)

A beavatkozások új műszaki tartalmáról és finanszírozásáról a Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-én dönthet, a megvalósítás 2012-ben történhet meg ennek nyomán a BKK által.

A fentieken túl a Margit híd projektben kialakított, a 29-es buszokat segítő Pusztaszeri úti buszsáv véglegesítésére is intézkedtünk.

A felülvizsgált projekteken túl a futó előnyben részesítési uniós projektjeink kapcsán is döntéseket hozhat a BKK javaslatára a Közgyűlés augusztus 31-én, melyek a következők:

A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – buszsáv hosszabbítás a Mészáros u. – Győző u. útvonalon” című projekt keretében sor kerül az I. kerület Mészáros utcában és a Győző utcában (az Alagút utca – Márvány utca közötti szakaszon) a jelenlegi buszsáv meghosszabbítására 100 m útszélesítéssel, illetve ezzel párhuzamosan forgalomtechnikai módosításokra, néhány közmű áthelyezésére és 2 pár autóbuszsáv-figyelő kamera felszerelése és hálózatba kötésére is. Egyidejűleg megtörténik az Alagút torlódásmentesítése is különböző forgalomtechnikai eszközökkel.

Az első közbeszerzési eljárás eredménytelensége, és az újabb eljárás időigénye miatt a projekt megvalósításának véghatárideje és ütemezése változik, ehhez a Támogatási Szerződés módosítása szükséges. A vállalkozási szerződés 2011. július 25-én megkötésre került. A kivitelezési munkák befejezésének határideje 2011. október 15. A rövidesen induló beruházásról külön tájékoztatást adunk.

A „Budapest Főváros – Nagykörúti előnyben részesítés” című projekt keretében megvalósul a nagykörúti villamosok (4-es és 6-os) sűrű követési idejének fenntarthatósága érdekében a lassújelek minimálisra csökkentése, a vágányokra ráforduló közúti forgalom szabályozása, valamint a villamos vonalán a közlekedési csomópontok szabályozástechnikai átalakítása (jelzőlámpa periódusidő illesztése a villamosok követési idejéhez). A 4-es, illetve 6-os villamosviszonylat vonalán 35 csomópontban forgalomtechnikai módosítások, továbbá a teljes útvonalon új szabályozástechnikai beavatkozások történnek az egyenletes követési időköz biztosítására.

A közbeszerzési eljárás eredménytelensége és újraindítása miatt szükséges a projekt véghatáridejének 2011. november 15-re történő módosítása, így a Támogatási Szerződés módosítására is sor kerül. A kivitelező kiválasztására irányuló második közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van.

A „Budapest Főváros – XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac – Gazdagréti út) – buszsáv kialakítása útszélesítéssel” című projekt megközelítőleg 790 méter útszélesítést tartalmaz a hozzá tartozó közműátépítéssel, védelembe helyezéssel (útvíztelenítés, vízellátás, közvilágítás, 10 kV-os és 0,4 kV-os hálózat kiváltása, távközlési hálózat kiváltása). A buszsávok gépjárműforgalomtól való elválasztása burkolati jelekkel történik. A buszsáv létesítése miatt sor került a meglévő kerékpárút vonalvezetésének korrekciójára két helyen, illetve egy buszmegálló átépítésére. Kamerarendszer kerül kiépítése 2 db telepítési hely kialakításával, 2×2 db kamera telepítésével, hálózatba kötésével.

Az építés előre nem látható műszaki akadályozó tényezők miatt 1 hónapot csúszott, jelenleg még tart a projekt lezárása, zajlik a műszaki átadás-átvételi eljárás. A Támogatási Szerződés módosításával a projekt véghatáridejének 2011. szeptember 15-re történő módosítása történik meg, a buszsáv végleges átadására rövidesen sor kerül.

A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című projekt keretében a XVII. kerületi Csabai úti csomópont és a Maroshévíz utcai csomópont között a 2×1 sávos Pesti úton buszsáv kialakítására kerül sor útpálya szélesítéssel az ott közlekedő számos autóbuszvonal számára. Az útszakasz torlódásmentesítésére forgalomtechnikai eszközöket is alkalmazunk. A buszsáv kamerás védelemmel lesz ellátva.

Ahhoz, hogy a tárgyi projekt megvalósítható legyen, először el kell készülnie a XVII. kerületi Önkormányzat által kezdeményezett KMOP-3.3.1/B-10-2010-0003 kódszámú, „A Pesti út 16. akna és a Balassagyarmat utca közötti csapadék-csatorna szakasz megvalósítása Rákosmentén” című projektnek. Tehát az útépítés nem valósítható meg mindaddig, amíg a XVII. kerületi Önkormányzat meg nem építi a fenti projekt keretében csapadékcsatornát, ez folyamatban van. Az előzőek okán „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című projekt nem kezdhető meg és nem is fejezhető be a hatályos Támogatási Szerződésben tervezett időpontokban. A Fővárosi Önkormányzat, a BKK és a kerületi önkormányzat projektmenedzsmentje szoros együttműködésben keresi a mielőbbi megvalósíthatóság lehetőségét a kiviteli tervek és az organizációs tervek folyamatos egyeztetésével. A megvalósítandó projektek együttesen, egymásra épülve valósítják meg az elérendő célokat, az infrastrukturális hiányosságok pótlását (csapadékvíz-elvezetés, csatornázás, utak burkolása, közösségi közlekedési feltételek javítása), amely alapvető szükséglet a növekvő lakosságszámú kerületben.

Fentiekre tekintettel szükséges a projekt kezdési időpontjának 2012. március 20-ra, a véghatáridő 2012. október 15-re történő módosításáról dönthet a Fővárosi Közgyűlés.

A Budapesti Közlekedési Központnak továbbra is kiemelt célja a tömegközlekedés előnyben részesítése, hisz ez javítja a rendszer üzemeltetési hatékonyságát, menetidőt spórol meg az utasok számára és növeli a közösségi közlekedés vonzerejét, ezért ilyen fejlesztések megvalósítására a következő hónapokban számos helyszínen kerül sor.


Kapcsolódó szakmai dokumentum:

Kategória: Híreink | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.