Megújulhat a következő években a Nyugati téri aluljáró

A Fővárosi Közgyűlés augusztusi ülésén tájékoztatást kap Hutiray Gyula előterjesztésére a Nyugati pályaudvar rekonstrukciójához kapcsolódó, az aluljárórendszer megújítására vonatkozó tervekről, melyek a BKK és a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. (NIF) együttműködésében valósulhatnak meg.

Fontos városfejlesztési cél, hogy a budapesti gyalogos aluljárók megfelelően szolgálják a rajtuk áthaladó sok százezer gyalogost. A felújítási program egyik következő eleme a Nyugati téri aluljáró lehet, amely Budapest legnagyobb területű és talán legrendezetlenebb állapotú aluljárója. 1981-es metróépítéshez kapcsolódó megnyitása óta az aluljáró számtalan, gyakran a gyalogosforgalmat is akadályozó, rendezetlen üzlettel népesült be, építészeti minősége számos kívánnivalót hagy maga után. Az üzletek, valamint az évtizedek alatt elmaradt karbantartási munkák miatt az aluljáró hosszú ideje nem képes kulturált áthaladást biztosítani a közlekedők számára és méltatlan belvárosi környezetéhez.  Az aluljáró felújítása mára sürgető feladattá vált.

Az üzemeltetést, karbantartást nehezíti, hogy az aluljáró egyes területei különböző tulajdonban és eltérő üzemeltetésben vannak. Érintett a Főváros, a VI. kerület, de jelentős rész tartozik a MÁV-hoz is, míg a mozgólépcsők környezete a BKV-hoz tartozik. A Nyugati téri aluljáró egységes szellemben történő felújítása csak az érintett szervezetek, önkormányzatok összehangolt munkája mellett történhet meg. Ily módon a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Budapesti Közlekedési Központ kereste a lehetőséget a többi érintett féllel történő együttműködésre.

A NIF Zrt. a Nyugati pályaudvar rekonstrukciója érdekében egy jórészt uniós forrásokból finanszírozott programot indított el, melynek része az aluljáró MÁV kezelésű területének (a csarnok alatti keresztfolyosó, valamint a Westend bejárata előtti teresedés) felújítása is. Az egységes szemlélet és kezelés érdekében a BKK kezdeményezte, hogy a pályaudvar-rekonstrukciós projekt keretében az aluljáró teljes területe kerüljön felújításra. A NIF-fel, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel történt egyeztetések sikeresek voltak, az érintett felek elfogadták és egyetértettek a javaslattal, így a teljes aluljáró rekonstrukciójának tervezése megvalósulhat uniós forrásból. Lehetőség nyílt tehát arra, hogy az aluljáró rekonstrukciójának előkészítése uniós források segítségével elinduljon, a BKK javaslata nyomán.

A terveztetés lebonyolítása továbbra is a NIF koordinálásával zajlik, a BKK szakértőinek folyamatos részvételével a tervezési folyamat során. A tervezést részletes állagfelmérés és további vizsgálatok előzik meg, hiszen az aluljáró eredeti elemei közül számos cserére szorul, ahogy az aluljáróban lévő üzletek, valamint a környező területek kiszolgálását biztosító közművezetékek cseréjére is szükség lehet.

Az engedélyezési tervek elkészítését követően a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ építészeti ötletpályázat kiírását tervezi, nem csak az aluljáróra, hanem a tér teljes területére. Ennek célja, hogy az aluljáró a 21. század követelményeinek megfelelően építészetileg átgondolt legyen, komfortos, világos közlekedőfolyosókkal, egységes megjelenésű, könnyű tájékozódást biztosító utastájékoztatási rendszerrel, valamint szigorúan lehatárolt, rendezett környezetű és képet sugárzó, a közlekedést nem akadályozó üzlethelyiségekkel. Az ötletpályázat egyúttal biztosítja, hogy a tér, valamint az aluljáró egységes építészeti szemléletet kapjon.

A NIF a Nyugati pályaudvar rekonstrukcióját előreláthatóan, a jelenlegi tervek szerint 2015-ben kezdi meg, a kivitelezés ehhez kapcsolódhat.

A Nyugati téri aluljáró tervezésével párhuzamosan az érintett szervezetek között elindultak az egyeztetési folyamatok az aluljáró és az ott lévő üzlethelyiségek kezelési-üzemeltetési kérdéseiről. A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i ülésére a folyamat és az együttműködés megindulásáról kap tájékoztatást (ennek szövege ide kattintva olvasható) Hutiray Gyula főpolgármester-helyettes részéről.