Folytatódik a közlekedési intézményrendszer átalakítása: létrejön a BKK Közút

A Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22-i ülésén fogadhatja el dr. György István főpolgármester-helyettes előterjesztésére a közútfenntartási ágazat FKF Zrt-ből történő kiválásáról szóló végső tulajdonosi döntéseket. A jövőben BKK Közút Zrt. néven működő közútfenntartással és üzemeltetéssel foglakozó társaság a BKK szakmai és év végéig tulajdonosi irányítása alá fog kerülni. A közútfenntartási ágazat kiválása jelentős mérföldkő a BKK szervezeti felépítésének és a budapesti közlekedési ágazat intézményrendszerének átalakítási folyamatában, melynek egyik fontos célkitűzése a közúti és közösségi közlekedés ágazat közös irányításának megteremtése. A Főváros Önkormányzat új vezetése a Nemzet Fővárosa programjában bemutatott intézkedési tervvel összhangban dolgozta ki a budapesti közlekedési ágazat intézményrendszerének kialakítására vonatkozó koncepcióját, melyet 2010. október 27-i ülésén a Fővárosi Közgyűlés is elfogadott, végrehajtására pedig megalapította a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-t. A budapesti koncepció a nemzetközi legjobb gyakorlat átvételével és a hazai közigazgatási, önkormányzati rendszerhez való illeszthetőség alapján készült.

Az FKF Zrt. közútfenntartási ágazatának kiválása a fenti célkitűzéseknek és korábbi közgyűlési döntéseknek megfelelően indult el, lényege az volt, hogy a hulladékkezeléssel és köztisztasági feladatokkal foglalkozó társaságtól a közútfenntartási, híd- és aluljáró-fenntartási feladatokat leválasszuk és a közlekedési ágazat egységes, új irányítása alá kerüljön. A kiválás szükségességét és megalapozottságát az Állami Számvevőszék számvevői jelentésnek a közútfenntartással kapcsolatos jelentése is igazolja, mely a Fővárosi Önkormányzat költségvetési és pénzügyi egyensúlyi helyzetének elemzésének részeként vizsgálta az FKF Zrt. burkolatfenntartással kapcsolatos munkáit a 2009-2010-es évekre vonatkozólag. A számvevői jelentés kifogásolta az átláthatóságot és a piaci, de más megyei jogú városok árainál is magasabb egységárat, melyet az FKF Zrt. költött burkolatjavítási, fenntartási munkálatokra.

Az FKF Zrt. közútfenntartási ágazatára rátelepedő magas irányítási, igazgatási költségek illetve a cégen belül a közútfenntartási profil idegen szerepe mind erősítik a Közgyűlés számára benyújtott előterjesztésben, illetve a korábbi közgyűlési döntésekben is megfogalmazott elvárást, hogy a közútfenntartási területnek a BKK irányítása alatt önálló gazdasági társaságként kell működnie.

A Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i ülésén döntött arról, hogy az FKF Zrt. közútfenntartási ágazatának leválasztásával kapcsolatos, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti szétválással összefüggő előkészítő munkát az FKF Zrt. kezdje meg, és intézkedjen a szétváláshoz szükséges könyvvizsgálót kiválasztó közbeszerzés lebonyolításáról. A fenti közgyűlési előterjesztéssel összhangban 2011. március 23-án a Fővárosi Közgyűlés elfogadta az ágazat kiváláshoz szükséges könyvvizsgálót és döntött arról, hogy a létrejövő új társaság cég-formáját zártkörűen működő részvénytársaságban határozza meg.

A közútfenntartási ágazat FKF Zrt-ből történő kiválásához szükséges második közgyűlési döntésre a 2011. június 22-i ülésen kerülhet sor. Ezen az ülésen hozott döntések – vagyonmérleg tervezetek, szétválási okirat, cégalapító okirat elfogadása, döntés személyi kérdésekben – zárják le a szétválási folyamat jogi, pénzügyi és gazdasági kérdéseit, illetve teremtik meg a lehetőséget azon gazdasági társaság létrehozásához, melynek keretei között a közútfenntartási ágazat működni fog. A reményeink szerint 2011. október 1-jével megalakuló új gazdasági társaság BKK Közút néven fog működni, hiszen a társaság a Budapesti Közlekedési Központ szakmai irányítása alá kerül, és még az év végéig apportálásra kerül a BKK Zrt-be.

A megalakuló BKK Közút a BKK szakmai irányítása mellett az alábbi feladatok ellátásért lesz felelős a jövőben:
  • Burkolatfenntartási és -javítási munkálatok a Főváros tulajdonában és kezelésében lévő mintegy 1000 km-es főúthálózaton. A fenntartási munkálatokban mérnöki tervezési, üzemeltetési és lebonyolítói valamint kivitelező, gyorskarbantartási munkálatok is beletartoznak.
  • A főbb fővárosi útfelújítások lebonyolítói feladatainak ellátása.
  • A fővárosi hidak, aluljárok és egyéb műtárgyak üzemeltetési feladatai.
  • A főváros teljes úthálózatán a forgalomtechnikai üzemeltetői feladatok ellátása, a forgalomirányító központ, a jelzőlámpák és egyéb közúti intelligens közlekedési rendszerek működtetése.

A közútfenntartási ágazat FKF Zrt-ből történő leválása a fővárosi közlekedési ágazat intézményi átalakításának és a megalakult Budapesti Közlekedési Központ szervezeti felépítésének egy jelentős állomása, mellyel szakszerűbb, hatékonyabb és gazdaságosabb működési feltételek valósulhatnak meg a közútkezelés és fenntartás területén.