A Főváros továbbra is szeretné megvalósítani a Budai Fonódó projektet

  A Budai Fonódó villamosközlekedés megteremtését célzó, Buda kötöttpályás átjárhatóságához, a közösségi közlekedés versenyképességének növeléséhez elengedhetetlenül fontos projekt kapcsán a Fővárosi Önkormányzat nevében szeretném leszögezni: Budapest meg kívánja valósítani ezt a villamos beruházást. A Budai Fonódó villamoshálózat Buda észak-déli villamos vonalainak összekötését célozza, a beruházás eredményeként átszállás nélkül lehetne villamossal utazni a budai csomópontok között. A fejlesztés legfontosabb eleme a Batthyány tér és a Margit híd között a villamosközlekedés visszaállítása. A projektet még az előző városvezetés kezdte meg, azonban a közlekedési szakma, az összes szakmai civil szervezet és II. kerületen kívül a budai kerületek is egyöntetűen támogatják a projektet, mely Tarlós István Budapest-programjában is szerepelt. Ahogy a nyilvánosság előtt ismert, sajnos a II. kerületi Önkormányzat a projektet immár két éve akadályozza, az elengedhetetlen tulajdonosi hozzájárulását nem adja ki. Az ügyben az elmúlt hónapokban a nyilvánosság előtt látszólagos csend volt, azonban ezen időben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tanulmányt rendelt meg a Közlekedéstudományi Intézettől, a Főváros pedig a Budapesti Műszaki Egyetemet kérte fel a projekt műszaki tartalmának felülvizsgálatára. Mindkét vizsgálati jelentés a Főváros álláspontját erősítette meg. A II. kerületi Önkormányzat mai közleménye szerint azonban „kiderült: a kerület aggályai jogosak”. Mi nem kívánjuk egyoldalúan magyarázni a KTI és a Műegyetem tanulmányát, ehelyett szó szerint idézünk: Az NFÜ által felkért Közlekedéstudományi Intézet szakvéleményének összefoglalójának első fő pontjának megállapítása szerint: "A Margit híd és a Batthyány tér között hiányzó, mintegy 1,1 km villamos pálya visszaépítése hálózati szempontból, a hálózat tagoltságának csökkentése érdekében célszerű.", továbbá "A két alprojekt (Moszkva téri ág és Bem rakparti ág) gazdasági hatékonysága egymástól jelentősen eltér, de mindkettő jelentős hatékonysággal bír. A gazdaságossági számításokból kiderül, hogy a kiválasztott projekt még jelentősen alacsonyabb utazási idő megtakarítás és magasabb beruházási költségek mellett is megtérülő." A BME Út- és Vasútépítési Tanszékének szakvéleménye szerint "a projekt indokoltsága véleményünk szerint nem kétséges", továbbá "a Margit híd alatti tervezett kialakítás a jelenlegi mérnöki gyakorlat szerint pályageometriai, közlekedésbiztonsági és közlekedési üzemi szempontból általánosságban megfelelő", valamint "Műszaki és megtérülési szempontokat megvizsgálva mindenképpen együtt kezelendőnek ítéljük a budai fonódó villamos rendszer Batthyány térről északra eső összes elemét", "a projekt ütemezéséről (t.i. hogy a Moszkva téri és a Duna parti ág ne egy időben létesüljön) véleményünk szerint nincs értelme beszélni." A II. kerületi polgármester kritikái tehát a fentiekből egyértelműen kiolvashatóan a Budapesti Műszaki Egyetem és a Közlekedéstudományi Intézet álláspontjával ellentétesek, amikor mai közleményében is a Bem rakparti villamos fejlesztés elhagyását javasolja. Megjegyezzük: a Bem rakparti fejlesztést a II. kerületi Önkormányzat néhány éve még a szabályozási terveiben szerepeltette, akkor még nem volt kifogása a nyomvonal ellen. A Budai Fonódó projekt az NFÜ-től korábban már támogatást kapott, támogatási szerződés van érvényben, így jelezni vagyunk kötelesek, hogy a jelentős szakmai, civil, lakossági támogatással bíró projekt valódi érvek nélküli meghiúsításának felelősségét nem vállaljuk, az a II. kerületi Önkormányzatot terheli. Ahhoz, hogy 2011-ben részben vagy egészben meghiúsuljon Buda közlekedési átjárhatóságának javítása, a Főváros semmilyen kimondott vagy kimondatlan egyetértést nem adhat. A Fővárosi Önkormányzat a II. kerület észrevételei közül nem egyet már eddig befogadott. Nemigen látjuk értelmét az évek óta tartó, véget nem érő, részben kicsinyes és ugyanakkor autentikus szakvéleményekkel nem egyező, túlzó követelésekkel való további vitatkozásnak. Számunkra nem presztízskérdés a beruházás megvalósítása, nem kívánunk presztízsküzdelembe bocsátkozni. Úgy látjuk azonban, hogy ezek a viták Budapest fejlődését akadályozzák, és ellentétesek a többség érdekével. Minderre tekintettel Tarlós István főpolgármester Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordult az ügyben, kérve, hogy a Közlekedéstudományi Intézet és a Budapesti Műszaki Egyetem szakvéleményére tekintettel, a civil és lakossági támogatásra figyelemmel segítsen a projekt megmentésében és az NFÜ egyértelmű állásfoglalásának megszerzésében. A Főváros kész ésszerű kompromisszumokra, jelen helyzetben azonban nincs már ésszerűen hová hátrálnunk. Szeretnénk a Budai Fonódó villamos projektet megvalósítani, azonban a II. kerület által javasolt megoldást, miszerint a villamos projektből épp a villamosok összekötését hagyjuk el, a Főváros nem tudja elfogadni. Továbbra is kérjük, hogy a II. kerület álláspontját vizsgálja felül és kérjük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget is, hogy végre világosan mondja ki álláspontját a fejlesztés ügyében. Amennyiben a Bem rakparti villamos összekötés elhagyását ultimátumként kapja a Főváros, és a döntést véglegesen, hivatalos állásfoglalásban közlik, a Fővárosnak nem marad más választása, mint hogy a projekt megvalósításától elálljon. A Főpolgármester úrtól idézett mai nyilatkozat ezen érvrendszer és háttér mentén született és így is kell értelmezni. Budapest, 2011. április 21.

dr. György István főpolgármester-helyettes